Designers 

White Latin Fashion Party 

Main Models 

White Latin Fashion Party

© KIKOS / Carolina Moniz / 2020